Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuật

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biểu mẫu 8 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_08_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
2 Biểu mẫu 7 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_07_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
3 Biểu mẫu 6 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_06_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
4 Biểu mẫu 5 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_05_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
5 Hồ sơ công khai TT36 Biểu mẫu 08 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-8-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
6 Hồ sơ công khai TT36 biểu mẫu 07 2019-2020  Công khaiadmin28-08-2019
7 Hồ sơ công khai TT36 biểu mẫu 06 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-6-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
8 Hồ sơ công khai TT36 Biểu mẫu 05 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-5-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
9 Biểu mẫu 08 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-8-18-19_75202114.docx
 Công khaiadmin05-10-2018
10 Biểu mẫu 07 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-7-18-19_75202114.docx
 Công khaiadmin05-10-2018
11 Biểu mẫu 06 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-6-18-19_75202114.docx
 Công khaiadmin05-10-2018
12 Biểu mẫu 05 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-5-18-19_75202114.docx
 Công khaiadmin05-10-2018
13 Hồ sơ 3 công khai về Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017 – 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_8_2310201710.docx
04Công khaiTrường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật01-10-2017
14 Hồ sơ 3 công khai về Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017 – 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_7_2310201710.docx
03Công khaiTrường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật01-10-2017
15 Hồ sơ 3 công khai về Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016 – 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_6_2310201710.docx
02Công khaiTrường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật01-10-2017
12