Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuật
Chủ nhật, 22/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1187

THÔNG TƯ Số: 343/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÁNH VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Admin

Viết bình luận

88