Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuật

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-NTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phu-luc-3_18520218.docx
18/QĐ-NTTBiểu mẫuadmin18-05-2021
2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-NTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phu-luc-2_18520218.docx
18/QĐ-NTTBiểu mẫuadmin18-05-2021
3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-NTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phu-luc-1_18520218.docx
18/QĐ-NTTBiểu mẫuadmin18-05-2021
4 Mẫu giấy xác nhận tiến độ thực hiện chương trình theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-xac-nhan-tien-do-thuc-hien-chuong-trinh_75202115.doc
 Biểu mẫuadmin07-05-2021
5 Mẫu đơn xin chuyển trường theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-xin-chuyen-truong-mau-nuoc-ngoai_75202115.doc
File thứ 2: don-xin-chuyen-truong_75202115.doc
 Biểu mẫuadmin07-05-2021
6 Biểu mẫu 8 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_08_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
7 Biểu mẫu 7 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_07_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
8 Biểu mẫu 6 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_06_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
9 Biểu mẫu 5 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_05_21920207.pdf
 Công khaiadmin19-08-2020
10 Hồ sơ công khai TT36 Biểu mẫu 08 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-8-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
11 Hồ sơ công khai TT36 biểu mẫu 07 2019-2020  Công khaiadmin28-08-2019
12 Hồ sơ công khai TT36 biểu mẫu 06 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-6-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
13 Hồ sơ công khai TT36 Biểu mẫu 05 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-5-19_75202114.docx
 Công khaiadmin28-08-2019
14 Báo cáo tự đánh giá năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_tu_danh_gia_2018-2019_295201916.pdf
 Báo cáo tự đánh giáTrường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật29-05-2019
15 Biểu mẫu 08 năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-8-18-19_75202114.docx
 Công khaiadmin05-10-2018
12